SCHEPSCHOOL

    Wij graven nèt iets dieper


ALGEMENE VOORWAARDEN SCHEPSCHOOL NIJMEGEN

1. Met uw aanmelding, door middel van een door onze cursusadministratie ontvangen volledig ingevuld inschrijfformulier, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden zoals hieronder beschreven.
2. Inschrijfformulieren zijn persoonlijk en kunnen dus ook maar door één persoon worden ingevuld en hebben betrekking op die persoon.
3. Onvolledig of onleesbaar ingevulde inschrijfformulieren worden niet in behandeling genomen.
4. Met uw inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld.  U ontvangt een factuur van de Schepschool, deze dient voldaan te zijn voor aanvang van de eerste les. Contante betaling is alleen mogelijk als u uw inschrijving inlevert op de Schepschool en direct betaalt. Let op u kunt niet pinnen!
5. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Inschrijving is geen garantie voor plaatsing of het doorgaan van een cursus. Op basis van het bewijs van inschrijving (per email of indien u geen email heeft: per post) wordt u toegelaten tot de cursus.
6. Bij onvoldoende belangstelling behouden wij ons het recht voor om een cursus te annuleren. U ontvangt hierover bericht (circa 5 dagen voor de formele startdatum van de cursus). Mocht u reeds betaald hebben dan wordt het cursusgeld zo spoedig mogelijk volledig teruggegeven. Cursussen gaan door als een bepaald minimum aantal deelnemers is ingeschreven. Het aantal cursisten noodzakelijk voor het doorgaan van een cursus, is de verantwoordelijkheid van de Schepschool en wordt als zodanig door haar bepaald en kan worden aangepast.
7. De  lesmaterialen zijn  bij de cursusprijs inbegrepen, tenzij anders vermeld staat bij de desbetreffende cursus.
8. Annulering moet schriftelijk (per email of post). Restitutie van het cursusgeld kan tot maximaal twee weken voor aanvang van de cursus. Vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus is restitutie dus niet meer mogelijk. Administratiekosten van € 18,- worden altijd in rekening gebracht bij annulering door de cursist. Verzuim van lessen geeft geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van cursusgeld. 
Mocht u onverhoopt toch niet kunnen dan krijgt u geen geld terug maar u kunt wel iemand anders sturen in uw plaats die de cursus kan volgen. Neem hierover contact op met de administratie.
9. De Schepschool kan genoodzaakt zijn een cursus of workshop door een andere docent te laten geven dan in het programmaoverzicht staat vermeld. Bij uitval van een les wegens ziekte van de docent of andere reden, wordt de vervallen les in de regel aan het einde van de cursus ingehaald. 
10. Alle door de Schepschool gepubliceerde prijzen en data zijn onder voorbehoud van kennelijk foutieve vermeldingen. Data en prijzen kunnen door de Schepschool worden aangepast. 
11. De Schepschool stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.
-Welkom- -Docenten- -Cursussen- -Contact-